Clínic Barcelona. Hospital Universitari

Odette Viñas

Volver

Hospital Clínic – Centro de Diagonóstico Biomédico

  • Autoimmunitat - identificació i estudi d'autoanticossos d'interès clínic en el diagnòstic i el seguiment de malalties autoimmunitàries en general
  • Immunologia i Trasplantament - forma part de l'equip de guàrdies
  • Autoimmunitat - identificació i estudi d'altres paràmetres d'interès clínic associats a autoimmunitat
  • Immunologia - Qualitat Analítica

Centro de Diagnóstico Biomédico (CDB)

Villarroel, 170 · 08036 Barcelona
Tel: 93 227 54 64 · Fax: 93 227 98 75 · · www.hospitalclinic.org